home | nieuws

Mobiele kosten en operationeelbeheer

Total Expense Management (TEM)

De TEM-applicatie maakt mobiele kosten inzichtelijk voor gebruikers én management. In Nederland is deze dienstverlening nog niet zo bekend, maar internationaal zeker wel.

De kosten die je maakt als partij op gebied van mobiele communicatie wordt aan de gebruikers gepresenteerd met de gedachte dat je kosten kunt besparen door een gebruiker te laten beoordelen of het gepresenteerde aantal gebruikte minuten juist is of niet.
Voorheen stond spraak altijd op nummer 1 dan sms gevolgd door data. Tegenwoordig is het omgekeerd: op nummer 1 staat data, dan sms en als laatste spraak.

Bij de meeste bedrijven wordt binnen een bundel geopereerd en de afspraken die zijn gemaakt met de provider worden door de hele organisatie gebruikt. Daarom is het juist zo belangrijk om per afdeling en gebruiker de cijfers inzichtelijk te maken om een goede inkoop te kunnen realiseren, maar ook om de medewerker bewust te maken van de kosten die ze maken voor de organisatie. Wij komen regelmatig tegen dat medewerkers tijdens hun vakantie in het buitenland op strand heerlijk de hele dag video’s kijken, zonder dat ze zich realiseren dat dit voor de werkgever (veel) geld kan kosten. In één geval was dat zelfs twintigduizend euro!

Voor bedrijven is het belangrijk om de kosten op de juiste plek te alloceren en daarvoor beleid te schrijven op wat wel en niet is toegestaan binnen de organisatie. Je ziet tegenwoordig wel een verruiming daarvan omdat privé en zakelijk steeds meer hand in hand gaan en we niet meer in een 9 tot 5 cultuur leven, maar eerder een 24-uurs samenleving. Juist omdat privé en zakelijk gebruik van communicatie steeds meer vertroebelt, is het belangrijk om de kosten inzichtelijk te maken en houden omdat je zo ook kunt zien op welke tijdstippen de medewerker actief is geweest voor het bedrijf en of de communicatie op een veilig manier plaatsvindt.

Besparen door Total Service management (TSM)

Vooral bij aanbestedingen op hardware wil je een goede inkoop doen. Je wilt dan de kosten inzichtelijk hebben. Wij helpen daarmee met onze Total Service Management. Zo introduceren wij life cycle management bij bedrijven om de organisatie te helpen bij het aankopen van hardware die langdurig gebruikt kan worden, zodat je als werkgever niet afhankelijk bent van modegrillen.

Je kiest voor jouw organisatie voor één goed model, vanuit kosten perspectief meestal niet het nieuwste model maar 1 of 2 stappen terug, voorzien van levensvatbare software d.m.v. updates zodat de toestellen beschikbaar blijven voor de komende 3 jaar. Mensen die uit dienst gaan, leveren hun toestel in. Deze wordt door ons in nieuwstaat gebracht en wij zorgen dat deze weer terugkomt in de organisatie. De hardware maakt een cyclus door, zonder vervangen te hoeven worden. Een van de weinige kosten die je hebt, is het vervangen van een scherm of behuizing. De hardware is gegarandeerd beschikbaar en bij modelwijziging ben je niet onderhevig aan immense reparatiekosten.

Meestal denken medewerkers dat wanneer hun telefoon kapotgaat, ze een nieuw toestel krijgen. Maar dat is niet zo. Ze krijgen geen nieuw model maar wel een nieuw toestel. Het oude toestel wordt gerepareerd of op een duurzame manier ontzorgd, verschroot of uit elkaar gehaald of het krijgt op geregistreerde wijze een ander leven. Daarnaast zorgen we na uitfasering van de huidige modellen dat wij actief medewerkers uitnodigen om een nieuwe hardware keuze te ontvangen, uiteraard alles in goed vooroverleg met het bedrijf.
Wij zorgen ook voor het veiligstellen van data door middel van device management die wij beheren voor de organisatie.

Voor wie is zijn deze diensten?

Total Expense & Service Management is geschikt voor ieder bedrijf dat stoeit met mobiele kosten. Maar ook stoeit met het operationeel beheer van o.a. de mobiele telefoon, MDM of inrichting van rollen en rechten. Het is al interessant voor bedrijven vanaf 10 apparaten. Het komt vaak voor dat de ICT-afdeling van het bedrijf het er niet zelf bij kan doen omdat het te druk is, de kennis ontbreekt en er geen speciaal ingerichte servicedesk aanwezig is om de interne medewerker te woord te staan. Waardoor het voor vele bedrijven een ondergeschoven kindje is.

Tegenwoordig leven we in een tijd waar we te maken hebben met een krapte op de arbeidsmarkt. Het is o.a. daarom van belang dat we zuinig zijn op de mensen die we hebben en deze helpen met het ondersteunen van de corebusiness door TEM en TSM vraagstukken over te nemen. Wij de technische kennis, u de oplossing.

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over deze dienstverlening.