scroll
home | werkwijze

Werkwijze

Bij Movida ontwikkelen we telecom-, automotive en mobiliteitsconcepten altijd met het oog op de gebruiker. Onze klanten zijn bedrijven en instellingen van 1 tot 20.000 medewerkers, die zich primair richten op hun eigen business en doelstellingen. Telecom en telematica zijn hulpmiddelen om processen te ondersteunen en te versnellen. Wij richten ons zowel op de fysieke gebruikers van onze oplossingen als op de (wagenpark)beheerders en inkopers.

Dankzij ons maatwerk zijn gebruiksgemak, bedrijfszekerheid en kostenbeheersing onlosmakelijk aan elkaar verbonden en op elkaar afgestemd.

Analyse

Allereerst analyseren we de behoeften op het gebied van telecom, mobiliteit en gewenste systeemverbindingen.

Randvoorwaarden en criteria

Vervolgens formuleren we de randvoorwaarden en criteria voor de uiteenlopende functies en afdelingen binnen uw organisatie.

Keuzemogelijkheden

Na het inventariseren van de technische mogelijkheden en oplossingen, leggen we (proactief en onafhankelijk van merken, providers of platformen) de mogelijkheden aan u voor.

Contractonderhandelingen

Op grond van uw selectie en na het bepalen van risico’s en reactiesnelheden voeren we de contractonderhandelingen.

Zorg voor voortgang en opvolging

Na de volledige installatie van de hardware en software nemen we de zorg voor voortgang en opvolging uit handen. We regelen alles: het beheer van de webshop, autorisatieprocessen, systeemkoppelingen, rittenregistraties en natuurlijk rapportages van gebruiksgegevens, inclusief signalering van afwijkingen of uitzonderingen.

Scans, updates en realtime koppelingen

Uiteraard verzorgen we periodieke scans, regelmatige updates, geplande download rapportages en realtime koppelingen

Recycling en verwijdering

Verantwoorde inzameling, recycling of verwijdering van toestellen en apparaten.

Hulpverlening en ondersteuning

24/7 hulpverlening en ondersteuning bij calamiteiten.