home | nieuws

Deelnemer branchevereniging BVLR

Movida, deelnemer van de branchevereniging BVLR.

Op maandag 11 maart j.l. is aan Movida het BVLR lidmaatschap uitgereikt door het huidige BVLR bestuur. Binnen de gelederen van Movida is de BVLR geen onbekende. De oprichter van Movida heeft in gezamenlijkheid met bestuurders van de verschillende collega bedrijven de basis neergezet van deze branchevereniging begin 2013. Movida gelooft in de samenwerking van marktpartijen om de kwaliteit van o.a. data, diensten en producten naar een nog hoger niveau te brengen om klanten en relaties zo goed mogelijk te kunnen ontzorgen. Aan deze BVLR oprichting staat ook nauw verbonden de oprichting van het keurmerk Ritregistratiesystemen.

Movida ziet dan ook deze zg “hernieuwde” samenwerking met plezier tegemoet en zal haar bijdragen leveren om in gezamenlijkheid de branche nog krachtiger te maken.

http://www.bvlr.nl