home | news

Movida gaat op eigen kracht verder

De Telecomactiviteiten van Micpoint zijn in goed overleg ondergebracht bij het nieuwe Movida. Op deze wijze kunnen beide partijen zich optimaal inzetten voor hun eigen specialisaties.

Micpoint zal Fleetmanagement en de daaraan verbonden automotive activiteiten voortzetten in Houten, onder de dagelijkse leiding van Denis Leemkuil. De Telecomactiviteiten worden voortgezet door Movida B.V. vanuit Lelystad, onder de dagelijkse leiding van Ed Moné. Ook de telecom servicedesk is onderdeel van splitsing en zal fysiek worden omgezet naar Lelystad, inclusief medewerkers.

De aan Movida overgedragen overeenkomsten en de daaraan verbonden verplichtingen blijven onverminderd van kracht en zullen worden voortgezet onder een andere naam.

De transitie is ingezet op 1 december 2017 en zal worden afgerond per 1 januari 2018.

We streven naar een zo rimpelloos mogelijke transitie. Zo blijven in principe de telefoonnummers, ticketsystemen en e-mailadressen ongewijzigd. Uiteraard zijn onze gezamenlijke relaties geïnformeerd over specifieke wijzigingen.

Beide directies menen op deze wijze voor hun opdrachtgevers ook de komende jaren optimaal te kunnen inspelen op verdergaande ontwikkelingen en technieken.