home | nieuws

Movida NL en Movida UK samen on tour door Engeland!

Sinds afgelopen maandag werken wij de komende weken op locatie en reizen door grote delen van Engeland om onze klant te helpen met het implementeren van hun MDM-omgeving. Door onze hands-on mentaliteit geven we on-site trainingen en bieden we ondersteuning door naast de medewerker te gaan zitten en te helpen. Het is niet iedereen gegeven om IT-processen te snappen bij een dergelijke uitrol, hoe goed de uitleg op papier en digitaal ook is. Wat je ook doet. Het blijft mensenwerk. En wij helpen daar graag bij!

 

Movida NL and Movida UK on tour through England together!

Since last Monday, we will be working on location for the next few weeks and traveling through large parts of England to help our client to implement their MDM environment. Due to our hands-on mentality, we provide on-site training and support by sitting next to the employee and helping. It is not everyone’s job to understand IT processes during such a rollout, no matter how good the explanation is on paper and digitally. Whatever you do. It remains human work. And we are happy to help with that!