SEPA doorlopende incasso

registratie machtiging

Kenmerk machtiging: jaarlijks abonnement Klasse TV (terugvindsysteem) € 158,78 incl. BTW


Gegevens Incassant


Type registratie


Gegevens rekeninghouder


Ondertekening